Mājas lapas izstrādes process

Mājas lapas izstrāde

Efektīva mājas lapas izstrāde

Mājas lapas izstrāde  sastāv no vairāk posmiem un ir būtiski ievērot visus šos posmus, lai nodrošinātu kvalitāti un rezultātu, ko vēlaties sasniegt. Galvenie mājaslapas izstrādes posmi ir informācijas iegūšana un analīze, mājas lapas uzbūves plānošana, mājas lapas dizaina izstrāde, mājaslapas koda izstrāde, mājas lapas testēšana, mājas lapas ieviešana un mājaslapas uzturēšana. Tālāk rakstā aplūkošu katru no šiem posmiem un tā nozīmi web izstrādē. Mājas lapu izstrādes uzņēmumam DG WEB FACTORY ir vairāku gadu veiksmīga pieredze mājas lapu un web risinājumu izstrādē dažādu nozaru uzņēmumiem.

Mājaslapas izstrāde posmos DG WEB FACTORY

MĀJAS LAPAS IZSTRĀDE – POSMI

1. Informācijas iegūšana pirms mājas lapas izstrādes

Informācijas iegūšana jeb prasību noskaidrošana ir viens no būtiskākajiem mājas lapu izstrādes posmiem. Informācijas iegūšanas posms lielā mērā nosaka tālāko projekta attīstības gaitu un rezultātu. Prasību noskaidrošanā tiek veikta klienta aptauja, tiek uzzināti paredzamie mājas lapas vai internetveikala lietošanas gadījumi.

Informācijas iegūšanas etapā tiek noskaidrots kādas darbības lietotāji veiks mājas lapā gan no front-end, gan back-end puses (piemēram, lietotāju reģistrēšanās, satura pievienošana mājas lapai, pirkumu veikšana, kontaktformu aipildīšana, komentēšana un tamlīdzīgi) un kādas lietotāju lomas paredzētas mājaslapā (administrators, satura redaktors, SEO pārzinis u.c.).

Prasību noskaidrošana ir ļoti svarīga mājas lapas izstrādes projekta sastāvdaļa, un svarīgi uzzināt visu līdz pēdējam sīkumam par mājas lapas lietošanas mērķiem un lietotāju veidiem.

Mājaslapu izstrādes uzņēmuma DG WEB FACTORY komanda pievērš īpašu vērību informācijas iegūšanas etapam, lai nodrošinātu mājaslapas izstrādes projekta kvalitāti un klientu apmierinātību ar gala rezultātu. Mūsu speciālisti pašā projekta sākumā noskaidro visas detaļas, lai varētu izplānot pareizu mājas lapas uzbūvi un izvēlēties atbilstošākās tehnoloģijas konkrētā projekta izveidei un sekmīgai realizācijai.

2. Mājas lapas prasību analīze

Kad informācija par mājas lapu ir noskaidrota, nākamais solis ir šo prasību analīze. Prasību analīzē tiek noteikti visi iespējamie mājas lapas lietošanas gadījumi.

Tiek noteikti iespējamie mājas lapas lietotāju, apmeklētāju un satura pārvaldības administratoru lietošanas gadījumi un scenāriji. Kā arī paredzēti alternatīvie lietošanas gadījumi un kļūdu scenāriji.

Šāda prasību analīze ļauj izveidot mājas lapas izstrādes plānu pa posmiem un noteikt tīmekļa vietnes izstrādes laiku un izmaksas. Tādā veidā klientam sākotnēji sniedzot skaidru informāciju par projekta izmaksām un termiņiem.

Prasību analīzē tiek analizēts un papildināts prasību saraksts un detalizēti aprakstītas prasības mājas lapai vai web risinājumam.  Tiek izstrādāta mājas lapas koncepcija un mājaslapas prasību specifikāciju, no kuras vadoties pēc tam tiek veidota mājaslapa.

Mājaslapas izstrādes analīze DG WEB FACTORY

Aktivitātes, kas jāveic sistēmu informācijas ievākšanas un analīzes posmos:

Uzņēmuma darbības un tajā jau izmantoto IT risinājumu analīze un/vai trešās puses rīku analīze, kas var potenciāli tikt integrēti mājas lapā. Svarīgi noskaidrot vai mājas lapu nepieciešams savienot ar trešās puses sistēmām;

Projekta struktūras definēšana;

Biznesa mērķu definēšana, kurus var sasniegt ar mājas lapas palīdzību;

Esošās mājas lapas analīze (ja tāda ir), jānoskaidro, kuras funkcionalitātes uz doto bŗidi mājas lapā apmierina un pilda biznesa mēŗķus un kuras nē, ko varētu uzlabot un ieviest jaunu;

Projekta vīzijas veidošana un projekta redzesloka definēšana;

Projekta plāna izstrāde, jāsaplāno mājas lapas izstrādes projekta posmi;

Projekta komandas saplānošana. Jānoskaidro nepieciešamās kompetences konkrētajam projektam un jāiesaista attiecīgie darbinieki.

3. Mājas lapas izstrādes plānošana

Vientes kartes (sitemap) un struktūrskices (wireframe) izveide. Vietnes karte satur informāciju par visām mājas lapas iekšlapām un struktūru. Vietnes karte pēc mājas lapas publicēšanas ir arī jāpievieno Google Search Console, lai google indeksētu  katru Jūsu mājas lapas iekšlapu, kuru nepieciešams attēlot google meklēšanas rezultātos.

Struktūrskice satur informāciju par elementiem, kas būs katrā iekšlapā.

Struktūrskices piemērs:

mājas lapas izveide struktūrskices blogam
mājas lapas izveide struktūrskices
mājas lapas izveide struktūrskice

4. Mājas lapas dizaina izstrāde

Tālāk darbs tiek nodots grafiskajam dizainerim, kurš izveido dizaina skices, ņemot vērā izstrādātās struktūrskices. Svarīga lieta, veidojot dizainu ir zināt tekstu apjomus. Ir divi veidi, kā var veidot dizainu. Viena pieeja ir, ka var veidot dizianu izejot no tekstu garuma, kas ir jau sagatavoti iepriekš (jo virsrakstu un aprakstu garumi, ietekmē to kā izskatīsies dizians). ) Otra pieeja ir, ka dizains tiek veidots pēc grafiskā dizainera ieskatiem un tekstu garums tiek pielāgots dizainam. Šeit ir jānem vērā arī SEO (mājas lapu optimizēšana meklētājservisiem) aspekts, jo nosaukumos ir svarīgi ietvert noteiktus vārdus, kas precīzi raksturo konkrēto sadaļu un ir minēti sadaļas meta aprakstā, lai nodrošinātu Jūsu mājas lapai augstākas pozīcijas google meklētājā. Turklāt tam visam jābūt arī viegli nolasāmam un saprotamam.

5. Koda izstrāde

Mājas lapas koda izstrāde jau ir process, kurā tiek praktiski realizētas mājas lapas funkcionalitātes un dizains. Mājas lapu veido web programmētāji, mājas lapas kods tiek saglabāts versiju kontroles sistēmā, kas nodrošina to, ka izstrādes procesa laikā var izstrādāt vairākus variantus, atgreizties pie kādas no vecākām versijām, ja nepieciešams. Kā arī to, ka iespējams strādāt vairākiem programmētājiem kopā komandā, kur katrs pievieno savu koda daļu.

Mājas lapas izstrādes laikā tiek programmēti lietošanas gadījumi, kas noskaidroti iepriekšējās projekta izstrādes fāzes.

6. Mājas lapas testēšana

Pēc projekta izstrādes, notiek projekta visu funkcionalitāšu testēšana un kļūdu, labošana, ja tādas tiek atklātas testēšanas laikā. Mājas lapas testēšanai pārsvarā tiek izmantota speciāla programmatūra.

Mājas lapas testēšanas veidi:

  1. Funkcionalitātes testēšana
  2. Lietojamības testēšana
  3. Drošības testēšana
  4. Savietojamības testēšana
  5. Veiktspējas testēšana

Funkcionālā mājas lapas testēšana sevī var ietvert HTML un CSS validāciju, HTML sintakses kļūdu pārbaudi, datubāzes testēšanu, ievades lauku testēšanu dažādās mājas lapas saziņas formās. Pārbauda to vai meklētājprogrammas var veikt mājas lapas pārmeklēšanu  (crawling), tas ir būtiski, lai mājas lapa uzsrādītos meklēšanas rezultātos, tādos meklētājos, kā, piemēram Google.

Mājas lapas lietojamības testēšana sevī eitver tādas lietas kā mājas lapas navigācijas testēšanu, pārbauda vai visas saites mājas lapā darbojās korekti, vai lietotājs var ērti un viegli atrast nepieciešamo informāciju, vai galvenās mājas lapas sadaļas ir pieejamas no jebkuras mājas lapas sadaļas u.c.

Mājas lapas savietojamības testēšana, savukārt, sastāv no mājas lapas testēšanas dažādās ierīcēs, tiek pārbaudīts vai mājas lapa korekti tiek attēlota mobilajās ierīcēs un dažādos interneta pārlūkos (Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox u.c.).

Mājas lapas veiktspējas testēšanā tiek testēts mājas lapas ielādes ātrums, mājas lapas veiktspēja pie lielas noslodzes, mājas lapas ielādes ātrums no dažādiem interneta savienojumiem.

Mājas lapas drošības testēšanā var tikt veikti dažādi penetrācijas testi, Captcha testēšana, ielogošanās drošība, htpps darbības pārbaude u.c.

Mājas lapu testēšanā var tikt veikta tā saucamā Black Box testēšana un White Box testēšana. Black box testēšana ir, kad mājas lapas testētājam nav pieeja mājas lapas kodam un mājas lapa tiek testēta no “ārpuses”, tādi testi ir piemēram Gmetrix rīks mājas lapas ātruma noteikšanai, kurā var ievadīt mājas lapas saiti un noteikt ātrumu un tā ir mājas lapas uzvedības testēšana.

White box testēšana ir testēšana “no iekšpuses”, kad ir pieeja mājas lapas kodam un testētājs pārzin konkrēto mājas lapas kodu, jo ir piedalījies izstrādes projektā un tā ir  web risinājuma vai aplikācijas loģikas testēšana.

7. Mājas lapas ieviešana

Kad projekts ir notestēts, tad notiek mājas lapas pievienošana izvēlētajam domēna vārdam un uzstādīšana uz servera uz, kura mājas lapa tiks turēta. Nepieciešamības gadījumā tiek veikti mājas lapas uzlabošanas un pielāgošanas darbi, balstoties uz reālu lietotāju pieredzi.

8. Mājas lapas uzturēšana

Nedrīkst aizmirst par to, ka ar to, ka mājas lapa ir izstrādāta vēl viss nebeidzas. Mājas lapa tāpat kā jebkura cita sistēma prasa nepārtrauktu uzraudzību un aprūpi. Jo tehnoloģijas attīstās visu laiku, tiek atjauninātas interneta pārlūku versijas, tiek izdomāti jauni mājas lapu uzlaušanas veidi, tiek izdomātas jaunas tehnoloģijas, kas ļauj optimizēt kodu, lai mājas lapa būtu ātrāka un efektīvāka.

Autors: Dagnija Ivdra, atjaunots: septembris 27, 2020