Autors: Dagnija Ivdra, atjaunots: februāris 13, 2020

MĀJAS LAPAS IZSTRĀDES PROCESS

mājas lapas izstrādes posmi

Mājas lapas izstrādes process sastāv no vairāk posmiem un ir būtiski neizlaist nevienu no šiem posmiem, lai nodrošinātu kvalitāti un rezultātu, ko vēlaties sasniegt.

1. Mājas lapas izstrādes process: informācijas iegūšana

Informācijas iegūšana jeb prasību noskaidrošana ir viens no web izstrādes būtiskākajiem posmiem. Tieši šis posms lielā mērā nosaka tālāko projekta gaitu un rezultātu. Prasību noskaidrošanā tiek veikta klienta aptauja, tiek uzzināti paredzamie mājas lapas vai internetveikala lietošanas gadījumi. Tas kādas darbības lietotāji veiks mājas lapā gan no front-end, gan back-end puses (piemēram, lietotāju reģistrēšanās, satura pievienošana mājas lapai, pirkumu veikšana, kontaktformu aipildīšana, komentēšana un tamlīdzīgi). Prasību noskaidrošana ir ļoti svarīga mājas lapas izstrādes projekta sastāvdaļa, un svarīgi uzzināt visu līdz pēdējam sīkumam par mājas lapas lietošanas mērķiem un lietotāju veidiem. DG WEB FACTORY komanda pievērš īpašu vērību šim posmam, lai nodrošinātu web izstrādes projekta kvalitāti un klientu apmierinātību ar gala rezultātu. Mūsu speciālisti pašā projekta sākumā noskaidro visas detaļas, lai varētu izplānot pareizu mājas lapas uzbūvi un izvēlēties atbilstošākās tehnoloģijas.

2. Mājas lapas izstrādes process: prasību analīze

Kad informācija par mājas lapu ir noskaidrota, nākamais solis ir šo prasību analīze. Prasību analīzē tiek noteikti visi iespējamie mājas lapas lietošanas gadījumi. Tiek noteikti iespējamie mājas lapas lietotāju, apmeklētāju un satura pārvaldības administratoru lietošanas gadījumi un scenāriji. Kā arī paredzēti alternatīvie lietošanas gadījumi un kļūdu scenāriji.

Šāda prasību analīze ļauj izveidot mājas lapas izstrādes plānu pa posmiem, noteikt tīmekļa vietnes izstrādes laiku un izmaksas. Tādā veidā klientam sākotnēji sniedzot skaidru informāciju par projekta izmaksām un termiņiem.

3. Mājas lapas izstrādes process: plānošana

Nākamais solis pēc prasību analīzes ir vientes kartes (sitemap) un struktūrskices (wireframe) izveide. Vietnes karte satur informāciju par visām mājas lapas iekšlapām un struktūru. Vietnes karte pēc mājas lapas publicēšanas ir arī jāpievieno Google Search Console, lai google indeksētu  katru Jūsu mājas lapas iekšlapu, kuru nepieciešams attēlot google meklēšanas rezultātos. Tās iekš-lapas, kuras nav nepieciešams indeksēt, iespējams speciāli norādīt Google Search Consolē.

Struktūrskice satur informāciju par elementiem, kas būs katrā iekšlapā.

Struktūrskices piemērs:

mājas lapas izveide struktūrskices blogam
mājas lapas izveide struktūrskices
mājas lapas izveide struktūrskice

4. Mājas lapas dizaina izstrāde

Tālāk darbs tiek nodots grafiskajam dizainerim, kurš izveido dizaina skices, ņemot vērā izstrādātās struktūrskices. Svarīga lieta, veidojot dizainu ir zināt tekstu apjomus. Ir divi veidi, kā var veidot dizainu. Viena pieeja ir, ka var veidot dizianu izejot no tekstu garuma, kas ir jau sagatavoti iepriekš (jo virsrakstu un aprakstu garumi, ietekmē to kā izskatīsies dizians). ) Otra pieeja ir, ka dizains tiek veidots pēc grafiskā dizainera ieskatiem un tekstu garums tiek pielāgots dizainam. Šeit ir jānem vērā arī SEO (mājas lapu optimizēšana meklētājservisiem) aspekts, jo nosaukumos ir svarīgi ietvert noteiktus vārdus, kas precīzi raksturo konkrēto sadaļu un ir minēti sadaļas meta aprakstā, lai nodrošinātu Jūsu mājas lapai augstākas pozīcijas google meklētājā. Turklāt tam visam jābūt arī viegli nolasāmam un saprotamam.

Tādēļ DG WEB FACTORY, veidojot dizainu ņem vērā visus augstākminētos aspektus.

5. Koda izstrāde

Mājas lapas koda izstrāde jau ir process, kurā tiek praktiski realizētas mājas lapas funkcionalitātes un dizains. Mājas lapu veido web programmētāji, mājas lapas kods tiek saglabāts versiju kontroles sistēmā, kas nodrošina to, ka izstrādes procesa laikā var izstrādāt vairākus variantus, atgreizties pie kādas no vecākām versijām, ja nepieciešams. Kā arī to, ka iespējams strādāt vairākiem programmētājiem kopā komandā, kur katrs pievieno savu koda daļu.

Mājas lapas izstrādes laikā tiek programmēti lietošanas gadījumi, kas noskaidroti iepriekšējās projekta izstrādes fāzes.

6. Testēšana

Pēc projekta izstrādes, notiek projekta visu funkcionalitāšu testēšana un kļūdu, labošana, ja tādas tiek atklātas testēšanas laikā.

7. Ieviešana

Kad projekts ir notestēts, tad notiek mājas lapas pievienošana izvēlētajam domēna vārdam un uzstādīšana uz servera uz, kura mājas lapa tiks turēta.

8. Uzturēšana

Nedrīkst aizmirst par to, ka ar to, ka mājas lapa ir izstrādāta vēl viss nebeidzas. Mājas lapa tāpat kā jebkura cita sistēma prasa nepārtrauktu uzraudzību un aprūpi. Jo tehnoloģijas attīstās visu laiku, tiek atjauninātas interneta pārlūku versijas, tiek izdomāti jauni mājas lapu uzlaušanas veidi, tiek izdomātas jaunas tehnoloģijas, kas ļauj optimizēt kodu, lai mājas lapa būtu ātrāka un efektīvāka.