HTML atribūti

HTML atribūti

HTML atribūti sniedz papildus informāciju par HTML elementiem un tos var pievienot jebkuram HTML  elementam. Atribūtiem parasti ir nosaukums (name) un vērtība (value).

Piemēram vienā no iepriekšējām pamācībām Kā pievienot attēlu HTML dokumentā, mēs jau izmantojām atribūtu src.

<img src=”attelanosaukums.jpg” />

Attēla elementam var pievienot atribūtu src, kas apzīmē source (avotu) jeb ceļu uz attēlu. src ir atribūta nosaukums, savukārt ceļš, kas ievietots aiz vinādības zīmes pēdiņās “attelanosaukums.jpg” ir šī atribūta vērtība (value).

Vienam elementam var pievienot vairākus atribūtus, piemēram, img elementam var pievienot arī izmērus width (platums) un height (augstums). Mērvienība ir pikseļi.

<img src=”attelanosaukums.jpg” width=”1200″ height=”800″>

Daži atribūtu piemēri

href  – norāda saites (url) ceļu, uz kurieni vedīs saite
alt – norāda attēla alternatīvo tekstu
style  – pievieno CSS stilus elementam inline, piemēram, krāsu, izmeru utt.
lang – mājas lapas valodas deklarēšana

title  – papildus info par elementu

w3schools rekomendācijas labās prakses HTML atribūtiem:

  • izmanto tikai mazos burtus atribūtu nosaukumos;
  • vienmēr lieto pēdiņas atribūtu vērtībām;
Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!