JavaScript datu tipi - primitīvie

JavaScript datu tipi – primitīvie

JavasScript programmēšanas valodā ir dažādu datu tipi. Mēs jau apskatījām string un skatiļus:

String

const firsName = “Anna”;

Number

const number = 3;

Šie datu tipi pieder pie primitīvajiem datu tipiem (primitive data types). Taču ir vēl arī citi primitīvie datu tipi, tādi kā  – boolean, Null un Undefined.

javacript primitīvie datu tipi pamācība

 

typeof operators

Ar typeof operatoru mēs varam redzēt kāds ir datu tips.

Boolean

Boolean datu tipam ir 2 iespējamās vērtības true vai false.const value = true;
const value2 = false
izvadot konsolē šos mainīgos ar datu tipu Boolean, izmantojot operatoru typeof, redzēsiet, ka tips ir Boolean:
console.log(typeof value);
console.log(typeof value2);

Null

const value3 = null;

undefined

let value4;
Undefined ir tāds tips, kuram nav definēta vērtība. Kā redzam piemērā ir mainīgais, bet tam nav piešķirta nekāda vērtība.

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!