JavaScript mainīgo vērtības

JavaScript mainīgo vērtības

Kā jau iepriekš noskaidrojām, tad JavaScript mainīgajiem ir vērtības. Ir vairāku tipu JavaScript vērtības, ko apskatīsim šajā pamācībā. Ja esiet saskārušies ar citām programmēšanas valodām, tad jau ziniet, ka daudzās programmēšanas valodās ir jānorāda vērtību tipi. JavaScript valoda ir loosely tipa programmēšanas valoda, kas nozīmē, ka vērtību tipi mums nav jānorāda, jo JS to saprot jau pēc noklusējuma. Ir veidi kā var pievienot tipus, piemēram izmantojot Typescript, bet to mēs pagaidām neapskatīsim, jo tas ir atsevišķš temats, ko apgūt pēc tam, kad esiet apguvuši JavaScript.

String

String ir simbolu virkne. Piemēram, izveidosim mainīgo firstName ar stringa vērtību Aigars.

const firstName = “Aigars”;

Stringu vērtības var rakstīt gan ar dubultajām pēdiņām ” “, gan ar apostrofiem ‘ ‘.

Šis būs tas pats:

const firstName = ‘Aigars’;

Kā arī izmantojot “backticks” ` `, ar ko iepazīstināja JavaScript ES6 versija, šo veidu arī izmanto visbiežāk mūsdienās, jo tam ir priekšrocības un ērtāks pieraksts, kad mums jāapvieno strings ar mainīgo, bet tam mēs pieskarsimies detalizētāk nedaudz vēlāk. Tas saucās Template literals. Bet atgriezīsimies pie pamatiem un turpināsim ar string tagad.

Kas jāņem vērā par stringiem? Piemēram, ja jūs rakstāt kādu tekstu, kas satur apostrofu:

const text = ‘I don’t eat cookies’; – šajā gadījumā būs sintakses kļūda, jo JS domās, ka strings beidzas aiz burta d, kur ir apostrofs. Un ir 3 iespējas kā šo labot – var lietot vai ” ” vai “ vai  \  pirms apostrofa tekstā.

Redzat, ka pirmajā gadījumā jau Visual Code Studio jums pasaka priekšā, ka kaut kas nav kārtībā un ir kļūda.

stringu rakstība javaScript

 

javascript sintakse stringo

 

String vērtību apvienošana – string concatenation

Mēs varam apvienot vairāku stringu vērtības vienā teikumā.

Vecais pieraksts:

vecais pieraksts javaScript stringu apvienošana

Sintakse kopš ES6:

jaunais pieraksts javaScript stringu apvienošana

const firstName = ‘Jānis’;
const lastName = ‘Bērziņš’;
console.log(`Jūsu pilnais vārds ir: ${firstName} ${lastName}`)

Mēs izmantosim jauno pieraksta veidu ar Template literals “.  Bet es ievietoju arī veco pieraksta veidu, lai Jums būtu tas zināms, jo varat kaut kur ar to sastapties.

Kā redzams jaunais pieraksta veids ir daudz ērtāks, mēs vienkārši ierakstam tekstu un, lai ievietotu mainīgos lietojam dolāra zīmi $, figūriekavas un mainīgā nosaukumu firgūriekavās. Tas saucās interpolation.
${mainigaNosaukums}

Savukārt vecajā pierakstā mums stringu no mainīgajiem jāatdala ar plusu un  teksts jāliek apostrofos
console.log(‘Jūsu pilnais vārds ir: ‘+ firstName + ‘ ‘ + lastName)’ ‘starp firstname un lastname ir atstarpe, arī atstarpe ir string un jāliek ‘ ‘. Izmēģiniet abus veidus, un domāju, paši uzreiz sapratīsiet, ka jaunais veids ir daudz ērtāks, jo vecajā ir vieglāk kļūdīties daudzo  ‘ ‘ dēļ.Kā redzat mēs pievienojām vēl vienu mainīgo let fullName. Šajā mainīgajā mēs varam arī ievietot stringu vērtības (vārdu un uzvārdu) un pēc tam konsolē izvadtīt fullName pilno vārdu).
const firstName = ‘Jānis’;
const lastName = ‘Bērziņš’;
let fullName = `${firstName} ${lastName}`;
console.log(`Mans vārds ir ${fullName}`);template literals javascript

Vēl viens piemērs, izmantojot template literals:

url pievienošana javascript

Mums ir mainīgais website, kurā ievietojam vērtību delfi un mainīgais url, kurā ievietojam stringus https:// un .lv un pa vidu tiem ieliekam mainīgo website. Mēs iegūstam saiti uz mājas lapu. izveidojiet url uz google.com un izvadiet šo saiti konsolē, lai patrenētos.

Skaitliskas vērtības

Kā mainīgo vērtības mēs varam norādīt ne tikai simbolu virknes, bet arī skaitliskas vērtības un veikt dažādas matemātiskas operācijas ar tiem.

Skaitļiem atšķirībā no string, mēs neliekam pēdiņas. Ja ieliksiet skaitli pēdiņās, tad tas būs string, nevis skaitlis, to var ļoti labi redzēt konsolē. Skaitļi ir zilā krāsā, bet stringi ir melni. Kā arī Visual Studio code stringi ir vienā krāsā, bet skaitliskās vērtības citā.

javascript skaitliskās vērtības

Skaitļus jūs variet rakstīt gan kā pilnus skaitļus, gan kā decimālus.

const Number=122222266;
const interestRate = 2.45;
console.log(Number);
console.log(interestRate);

Vienkāršas matemātiskās operācijas

Veicot matemātiskās operācijas ir jāievēro matemātikas likumi. Piemēram, ja vispirms kaut kas jāsaskaita un tad summa ir jādala, jāatcerās, ka saskaitāmie jāieliek iekavās utt.
Vienkāršas matemātiskās operācijas javaScript

Matemātiskajās opercāijās mēs izmantojam tādus operatorus kā + saskaitīšanai, – atņemšanai, * reizināšanai un / dalīšanai.

Kā redziet piemērā, mums ir 2 mainīgie anmount  un interestRate, kam ir skaitliskas vērtības 2.45 un 20.

const anmount = 2.45;
const interestRate = 20;

Mums ir mainīgais sub, kura vērtību mēs iegūstam, atņemot no mainīgā interestRate vērtības, mainīgā anmount vērību.

const sub = interestRate – anmount;
console.log(sub);

To pašu darām arī šeit, tikai izmantojot saskaitīšanu, dalīšanu un reizināšanu.
const add = interestRate + anmount; //saskaitīšana
const mult = interestRate * anmount; //reizināšana
const div = interestRate / anmount; //dalīšana
console.log(add);
console.log(mult);
console.log(div);

Operatori+=, -=, /=, *=, ++, —

operatori javascript

+= – vērtības palielināšana;

-= vērtības samazināšana;

/= dalīšana;

*= reizināšana;

— samazināšana par vienību;

++palielināšana par vienību;

Modulus

Lai labāk saprastu, kas ir Modulus, iedomāsimies, ka mēs esam 4 cilvēki un uz 4 cilvēkiem mums ir 10 āboli un mēs vēlamies šos ābolus sadalīt katram pa vienādam skaitam pilnu ābolu, negriežot tos daļās . Un mēs vēlamies uzzināt, cik ābolu paliks pāri, kad būsim katram izdalījuši vienādu skaitu pilnu ābolu.

javascript modulus

Uztaisām mainīgo āboli ar vērtību 10, jo mums ir 10 āboli.

const apples =10;
Uztaisām mainīgo mēs ar vērtību 4, jo esam 4.
const we = 4;
ar procentu apzīmējam Modulus, izrēķinam cik paliks pāri.
const anmount = apples % we;
Izvadām rezultātu konsolē.
console.log(anmount);

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!