JavaScript masīvi

JavaScript masīvi

JavaScript masīvos var saglabāt sarakstus ar vienībām. Šīm vienībām masīvā var piekļūt un veikt ar tiem dažādas darbības. Masīvi ir balstīti uz indeksiem un tie sākas ar 0. indeksu [0].  Masīvā ievietotās vērtības atdala ar komatu un raksta kvadrātiekavās [ ].

Masīvs:

const nosaukums = [‘vienība1’, ‘vienība2’, ‘vienība3’,];

vienība1 ir ar 0 indeksu, vienība 2 ir ar 1 indeksu un vienība 3 ir ar otro indeksu.

Masīvos var ievietot skaitļus, string, objektus, funkcijas.

const friends = [ ‘Jānis’, ‘Sandra’, ‘Maija’, ‘Anna’, 45, undefined];

Piemēram, mums vajadzētu izveidot sarakstu ar draugiem. Tā kā mēs jau esam apguvuši mainīgos, mēs varētu darīt šādi:

const friend1 = ‘Anna’;
const friend2 = ‘Jānis’;
const friend3 = ‘Sandra’;
const friend4 = ‘Maija’;

..

Bet iedomājamies, ja mums būtu simtiem draugu, kas šadi jāsaraksta, tas būtu diezgan laikietilpīgi un sanāktu ļoti garš kods.

Tā vietā, lai rakstītu šos visus mainīgos, varam izveidot masīvu:
const friends = [ ‘Jānis’, ‘Sandra’, ‘Maija’, ‘Anna’];
console.log(friends);

javascript masīvi

Bet ko darīt, ja mēs gribēt izvadīt nevis visus masīvu, bet kādu konkrētu vienību, piemēram Jānis? Mēs varam piekļūt masīva vienībām, izmantojot indeksus. Tā kā masīvā mēs skaitam no 0, nevis no 1 kā reālajā dzīvē, tad, lai piekļūtu vienībai Jānis, mums jānorāda masīva indekss 0, jo Jānis mums ir pirmais masīvā.

const friends = [ ‘Jānis’, ‘Sandra’, ‘Maija’, ‘Anna’];
console.log(friends[0]);

Piekļūšana masīva indeksam

Ja gribētu piekļūt “Maijai”, tad izvēlētos indeksu 2.
console.log(friends[2]);

Mēs varam ievietot arī masīva vienības kā vērtību mainīgajā. Piemēram, ja mēs vēlētos iegūt no masīva mūsu labāko draugu, kas ir Anna.

masīvi un mainīgie javascript pamācība

Tad mēs varam izveidot mainīgo bestFriend un piešķirt tam vērtību friends[3], jo Anna mums ir masīvā ar indeksu 3.
const friends = [ ‘Jānis’, ‘Sandra’, ‘Maija’, ‘Anna’];
let bestFriend = friends[3];
console.log(bestFriend);

Savukārt, ja mēs ievadīsim tādu vērtību, kādas nav masīvā, piemēram console.log(friends[10]);, tad konsole mums uzrādīs undefined, jo mūsu masīvā nav vienības ar desmito indeksu, ir tikai 0, 1, 2 un 3.

Kā jau Jūs zināt no iepriekšējām pamācībām, kurās bija par JavaScript mainīgajiem, tad mēs varam mainīgajam vērtību mainīt. Tāpat mēs varam mainīt vienības vērtību masīvā.

Lai mainītu kādu vērtību, mēs zinām, ka varam piekļūt masīva vienībām, izmantojot indeksu. Nomainīsim vērtību Maija un 20.

const friends = [ ‘Jānis’, ‘Sandra’, ‘Maija’, ‘Anna’];

friends[2]=20;
console.log(friends);
console.log(friends[2]);

Javascript masīva modificēšana

Tāpat mēs varam pievienot arī jaunu vienību masīvam:

friends[4] =’Ainis’;
console.log(friends);
console.log(friends[4]);

 

JavaScript uzdevumu sadaļā, variet atrast uzdevumu par masīviem: 1. uzdevums: Piekļūšana masīva vērtībām

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!