Kā atslēgt WordPress komentāru funkcionalitāti pilnībā (functions.PHP)

Kā atslēgt WordPress komentāru funkcionalitāti pilnībā (functions.PHP)

Lai pilnībā atslēgtu komentāru funkcionalitāti WordPress mājaslapā, iekopējiet šo kodu functions.php failā savā WordPress tēmā (Apperance – Theme file editor – functions.php):

add_action('admin_init', function () {
// Redirect any user trying to access comments page
global $pagenow;
if ($pagenow === 'edit-comments.php') {
wp_redirect(admin_url());
exit;
}
// Remove comments metabox from dashboard
remove_meta_box('dashboard_recent_comments', 'dashboard', 'normal');
// Disable support for comments and trackbacks in post types
foreach (get_post_types() as $post_type) {
if (post_type_supports($post_type, 'comments')) {
remove_post_type_support($post_type, 'comments');
remove_post_type_support($post_type, 'trackbacks');
}
}
});
// Close comments on the front-end
add_filter('comments_open', '__return_false', 20, 2);
add_filter('pings_open', '__return_false', 20, 2);
// Hide existing comments
add_filter('comments_array', '__return_empty_array', 10, 2);
// Remove comments page in menu
add_action('admin_menu', function () {
remove_menu_page('edit-comments.php');
});
// Remove comments links from admin bar
add_action('init', function () {
if (is_admin_bar_showing()) {
remove_action('admin_bar_menu', 'wp_admin_bar_comments_menu', 60);
}
});
Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!