Kā uzstādīt Magento 2 lokāli uz sava Mac datora?

Kā uzstādīt Magento 2 lokāli uz sava Mac datora?

Šajā pamācībā es dalīšos ar to ,kā Magento 2 Open Source versiju uzstādīt lokāli uz Mac datora. Magento 2 instalēšana jāveic, izmantojot termināli.

1.Solis – HomeBrew uzstādīšana

Uz jūsu mac datora būs nepieciešamas vairākas komponentes, lai varētu uzstādīt Magento 2 lokāli uz Jūsu datora. Lai iegūtu šīs komponentes būs nepieciešams uzstādīt Homebrew. Homebrev instalēs visas nepieciešamās pakotnes savā direktorijā uz datora. Lai uzstādītu Homebrew atvertiet Terminal savā Mac datorā un palaidiet šie komandu:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"

Homebrev instalācija mac datorā

Pēc veiksmīgas instalācijas, variet aplūkot kādi Homebrev servisi ir Jums jau ir, ievadot komandu:

brew services list

2. Solis – Apache uzstādīšana

Tālāk nepieciešams uzstādīt httpd un to var izdarīt ievadot komadu:

brew install httpd

Kad httpd instalācija ir pabeigta, plaidiet httpd, ievadot komandu:

brew services start httpd

Atveriet interneta pārlūku un ievadiet adreses joslā localhost:8080 un Jūs redzēsiet uzrakstu It works! Ja redziet šo uzrakstu, viss kārtībā, esiet veiksmīgi uzstādījis httpd.

3. Solis httpd konfigurēšana

Atveriet Finder un augšējā joslā atrodiet Go un izvēlieties Go to Folder un ievadiet šo ceļu:/usr/local/etc/httpd.

go komanda mac datorā

httpd.conf macbook

Tiks atvērta mape, kurā būs fails httpd.conf, kas mums nepieciešams:

httpd atrasānās vieta uz mac datora

Atveriet šo failu ar jebkuru teksta redaktoru, kaut vai ar TextEdit un atrodiet rindiņu, kurā ir rakstīts listen 8080 un nomainiet uz listen 80. Mēs nomainām portu, lai nevajadzētu katru reizi atverot browserī rakstīt localhost:8080, bet varētu rakstīt vienkārši localhost.

Tālāk izmainīsim mūsu mājas lapas failu mapes atrašanās vietu. Atrodiet rindiņu, kurā ir norādīts DocumentRoot “/usr/local/var/www” un nomainiet, uz

DocumentRoot "/Users/[jūsu lietotājs datorā]/www"
<Directory "/Users/[jūsu lietotājs datorā]/www">

Tā Jums būs vieglāk un ātrāk atrast failu mapi.

Document root mapes atrašānās vietas mainīšana MAc datorāPēc tam atrodiet rindiņu ar

AllowOverride none

un nomainiet uz:

AllowOverride all

AllowOverride all httpd mac

Magento 2 būs nepieciešams rewrite_module, tādēļ to jāieslēdz noņemot # pirms, apzīmē komentāru un nozīmē, kas šī rindiņa ir iekomentēta un nav spēkā. Noņemot # mēs aktivizēsim rewrite moduli:

#LoadModule rewrite_module lib/httpd/modules/mod_rewrite.so

LoadModule rewrite_module lib/httpd/modules/mod_rewrite.so

Tālāk norādīsim datora lietotāju un grupu priekš direktorijas. Atrodiet rindas:

User _www
Group _www

Ja Jūs neziniet savu lietotāju un grupu, variet terminālī doties uz home direktoriju (cd) un ierakstīt ls -al un redzēsiet savu lietotāju.

Pievienojiet savu lietotāju un grupu, tas izskatīsies apmēram šādi:

User user
Group staff

Aizveriet httpd.conf failu, saglabājot izmaiņas un notestēsim vai viss darbojas. Dodieties uz home direktoriju (cd) terminālī un ierakstiet mkdir www, lai izveidotu www mapi. Un pēc tam ierakstiet: Echo “Test” > /Users/www/index.html
. Tam vajadzētu izdot tekstu “Test”, kad atvērsiet localhost interneta pārlūkā.
Restartējiet Apache, ievadot komandu terminālī:

brew services restart httpd

Atveriet interneta pārlkūkā localhost un pārliecinieties vai redzat tur “Test”. Ja redzat, viss ok un varam doties tālāk.

4. Solis – MySQL uzstādīšana

Lai uzstādītu mysql, ievadiet terminālī:

brew install mySQL

Paies kāds brīdis, kamēr tiks pabeigta mysql uzstādīšana. Kad uzstādīšana beigusies, tad ievadiet:

brew services list

Lai pārbaudītu vai MySQL uzrādās pie servisiem.
palaidiet MySQl, ievadot komandu:

brew services start mysql

5. Solis – MySQL datubāzes izveidošana priekš Magento 2

kad MySQL ir veiksmīgi uzstādīties dodamies uz:

mySQL -u root

un izveidojam datubāzi ar:

create database magento2

Pēc tam datubāzes lietotāju:

CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'admin123';

admin123 ir lietotājvārds, Jūs variet norādīt jebkādu lietotājvārdu.

Piešķiriet pilnās tiesības datubāzes lietotājam:

GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* to 'admin'@'localhost';

un

flush privileges;

pēc tam ievadiet

exit;

lai izietu no MySQL.

6.Solis – PHP uzstādīšana

lai uzstādītu php 7.3, ievadiet komandu

brew install php@7.3

Tas var aizņemt ilgāku laiku, gaidiet kamēr instalācija pabeigta! Kad instalācija pabeigta, ievadiet:

brew services start php@7.3

Tālāk dodieties uz mapi /usr/local/etc/httpd un atkal atveriet ar teksta editoru failu httpd.conf, jo būs nepieciešams veikt pāris papildus izmaiņas, lai mūsu php darbotos. Atrodiet rindiņu, kur aktivizējām rewrite_module un nākamjā rindā iekopējiet:

LoadModule php7_module /usr/local/opt/php@7.3/lib/httpd/modules/libphp7.so

LoadModule php7_module /usr/local/opt/php@7.3/lib/httpd/modules/libphp7.so

Kā arī, šajā pat failā, nepieciešams, vietā, kur ir:

 DirectoryIndex index.html

pievienot arī index failu ar paplašinājumu php:

DirectoryIndex index.php index.html

Pēc šo darbību veikšanas restartējiet httpd:

brew services restart httpd

un atveriet brovserī localhost, tam būtu jārāda tagad fails, kas uzrāda php versiju:

php 7.3 versija Mac dators

7.Solis – magento 2 un Composer instalēšana

Terminālī pārliecinieties, ka esiet Apache lokālajā direktorijā:

/Users/[jūsu lietotājs]/www

un ievadiet šīs komandas :

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'e0012edf3e80b6978849f5eff0d4b4e4c79ff1609dd1e613307e16318854d24ae64f26d17af3ef0bf7cfb710ca74755a') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Aktuālā versija vienmēr atrodama šeit: https://getcomposer.org/download/

kad šis ir pabeigts, Jūs redzēsiet composer.phar faila nosaukumu un variet palaist composer instalāciju:

php composer.phar install

Pēc composer instalācijas varam uzstādīt pašu Magento 2 Open source versiju:

composer create-project --repository-url=https://repo.magento.com/ magento/project-community-edition magento2

Kad palaidīsiet šo komandu Jums prasīs lietotājvārdu un paroli.
Lietotājvārdu un paroli Jūs variet atrast Magento mājas lapā zem sava profila: https://account.magento.com/customer/account/ zem sadaļas Marketplace. Ja Jūs vēl neesiet izveidojis profilu, tad piereģistrējieties un izveidojiet profilu.

magento marketplace

 

Kad atvēriest marketplace sadaļu, redzēsiet apakšsadaļu Access keys:

Magento marketplace access keys

Lietotājvārds ir Jūsu Public key, bet parole ir Private key.

Publiskā un privātā magento piekļuves atslēgā

8.Solis – tiesību piešķiršana

Lai nodrošinātu to, ka visas magento 2 komandas varētu tikt palaistas, dodamies uz:

cd ~/www/magento2

un ievadām komandu: chmod a+x bin/magento

9.Solis – mājas lapas palaišana

Vispirms restartējiet visus servisus:

brew services restart httpd
brew services restart mysql
brew services restart php@7.3

Pēc tam pārliecinieties, ka esiet Magento2 direktorijā un terminālī ievadiet:

bin/magento setup:install --base-url=http://localhost/magento2/ --db-host=localhost --db-name=magento2 --db-user=admin --db-password=admin123 --admin-firstname=Magento --admin-lastname=Admin --admin-email=user@example.com --admin-user=admin --admin-password=admin123 --language=en_US --currency=USD --timezone=America/Chicago --use-rewrites=1


Ja viss izdarīts pareizi, Jūs redzēsiet,ka instalācija sākusies:

Starting Magento installation:
File permissions check...
Progress [1/993]
Required extensions check...
Progress [2/993]
Enabling Maintenance mode...

Kad instalācija pabeigta, Jums tiks parādīta admin paneļa adrese. Ievadiet interneta pārlūkā adresi: localhost/magento2, un būs redzama magento sākumlapa. Lai ieietu admin panelī, aiz localhost/magento2 ievadiet admin paneļa adresi, kura tika uzrādīta inslatācijas beigās. Pieejas dati admin panelim ir tie, ko uzstādījām instalācijas laikā, lietotājvārds: admin, un parole: admin123. Ja uzstādījāt citu lietotājvārdu un paroli, tad lietotjiet to.

Magento interneta veikalu izstrāde

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!