Masīvu īpašības un metodes

Masīvu īpašības un metodes

Masīviem JavaScript var piešķirt dažādas īpašības un metodes. Ar metodēm mēs varam paveikt daudz dažādas un interesantas lietas. Šajā no pamācībā apskatīsim dažas vienkāršākās metodes. Tālākās pamācībās tiks pielietotas arī citas metodes.

Tāpat kā string ir tāda īpašība length. Mēs varam iegūt masīva garumu (cik vienības ir masīvā). Ar length -1, varam iegūt masīva pēdējo vienību.

let students = [‘Jānis’, ‘Pēteris’, ‘Anna’, ‘Sandra’];

console.log(students.length);
console.log(students[students.length – 1]);

masīvu īpašības garums

Mēs varam apvienot arī vienības no vairākiem masīvā vienā, izveidojot jaunu masīvu. Un to mēs varam izdarīt ar metodi concat. Ar concat.reverse() varam pievienot vienības masīvā apgrieztā secībā.

javascript concat masīvu metode

 

Mēs varam pievienot arī jaunu vienību masīva sākumā ar unshift metodi un noņemt ar shift.

Un pievienot vienību beigās ar push un noņemt vienību beigās ar pop.

Ievadot vairākas reizes, piemēram, pop(), tiks noņemtas tik vienības, cik reizes metode tiks pielietota (piemērā 2 reizes-2 vienības no beigām).

let students = [‘Jānis’, ‘Pēteris’, ‘Anna’, ‘Sandra’];

//unshift
students.unshift(‘Edgars’);
console.log(students);

//shift
students.shift();
console.log(students);

//push
students.push(‘Aivars’);
console.log(students);

//pop
students.pop();
students.pop();
console.log(students);

javascript masīvu metodes shift unshift pop push

Splice () metode. Ar splice metodi mēs varam pārveidot esošu masīvu, noņemot masīva vienības, vai aizvietojot tās ar jaunām. Šī metode modificē esošos masīvu un atgriež noņemtās vienības kā jaunu masīvu. Splice metodē jāizmanto vismaz 1 parametrs, kas ir indekss no kura nogriezt masīvu.

let students = [‘Jānis’, ‘Pēteris’, ‘Anna’, ‘Sandra’, ‘Aina’];

const specNames = students.splice(2); //nogriežam masīvu sākot no indeksa 2 (kas ir Anna)
console.log(specNames);
console.log(students);

javascript masīvu metode splice

Piemēram, ja mēs negribam visas vienības, kas ir aiz Anna, bet piemēram tikai 2 vienības, kas ir aiz Anna, tad mēs varam norādīt kā parametru arī beigu indeksu, kur nogriezt masīvu:

splice metode piemērs javascript

Šajā gadījumā mums tiks nogrieztas divas vienības sākot no indeksa 2.

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!