no kā sastāv wordpress

No kā sastāv WordPress?

No kā sastāv WordPressIevads

Ja vēlies pats veidot WordPress mājaslapas un prāto no kā sastāv WordPress un alksti uzzināt vairāk, turpini lasīt.

WordPress ir atvērtā koda programmatūra un šobrīd vairāk nekā 35% no visām mājas lapām internetā tiek darbinātas uz WordPress.

WordPress tika izveidots kā Blogu dzinējs un no WordPress pirmsākumiem līdz šodienai WordPress nepārtraukti attīstās un visu laiku tiek izdotas jaunas relīzes. Ar katru jauno relīzi WordPress kļūst arvien labāks.

Ikvienam programmētājam ir iespēja piedalīties WordPress izstrādē un sniegt savu ieguldījumu šīs atvērtā koda programmatūras attīstībā. Vairāk informācijas WordPress lapā.

WordPress sastāvdaļas

WordPress sastāv no 3 lielām daļām:

Kodols (Core) – satur satura vadības sistēmas kodu. Visu, kas nodrošina administrācijas paneļa funkcionalitāti, ziņu pievienošanu, lapu pievienošanu, arhīvu izveidi, visi pēc noklusējuma iestatījumi, iespēja pievienot spraudņus un tēmas utt. Visu, kas atbild par back-endu. WordPress kodola failus nevajag mainīt. Lai pievienotu jaunas funkcionalitātes vai esošās, jāveido spraudņi. WordPress kodola faili pie katras WordPress atjaunināšanas tiks pārrakstīti.

WordPress kodola faili:

WordPress failu struktūra

index.php – ir galvenais fails, kas ielādē un inicializē visus Tavas mājas lapas failus, kad lapas apmeklētājs atver lapu.

wp-config.php fails – šajā failā ir informācija par datu bāzi un pieejas datiem, šis fails nosaka WordPress konfigurāciju savienojumam ar Tavu mājas lapas datu bāzi.

wp-config failā pēc noklusējuma klāt ir komentāri, kas paskaidro koda nozīmi.

MySQL uzstādījumi (šie uzstādījumi nosaka savienojumu ar datu bāzi). Šeit tiek definēts datubāzes nosaukums, datubāzei piesaistītais lietotājs ar pilnajām tiesībām, parole un hosts.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'database_name_here');
/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'username_here');
/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password_here');
/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', 'localhost');
/** Database Charset to use in creating database tables. */
define('DB_CHARSET', 'utf8');
/** The Database Collate type. Don't change this if in doubt. */
define('DB_COLLATE', '');

.htaccess – htaccess failā ir Tavas mājas lapas saišu un pāradresāciju uzstādījumi. Piemēram, mainot uzstādījumus WordPress administrācijas panelī, sadaļā Iestatījumi – patstāvīgās saites mainīsi saišu struktūru, htaccess fails tiks automātiski pārrakstīts. Htaccess failā var pievienot arī citus uzstādījumus, piemēram, uzlabojot mājas lapas ātrumu, kā arī, lietojot cache spraudņus, informācija tiks automātiski ierakstīta htaccess failā.

wp-admin – direktorija satur WordPress satura vadības sistēmas failus.

wp-includes – satur failus, kas nosaka to, kā WordPress izskatās.

Tēmas  (Themes) – atbild par front-endu, mājas lapas dizainu, izkārtojumu. To kā ziņas, lapas un dažādi elementi tiek prezentēti Tavā mājas lapā. Tēmas attēlo Tavas WordPress lapas saturu interneta pārlūkā. Tu  arī vari izveidot pats savu tēmu ar pielāgotu dizainu un tieši tādu kā pats vēlies! Kā arī iespējams uzstādīt kādu no jau izveidotām bezmaksas WordPress tēmām no WordPress.org vai iegādāties kāda cita izstrādātāja izstrādātu maksas tēmu.

Izstrādājot tēmu jāņem vērā, ka tēma ietekmēs lapas veiktspēju un ielādes ātrumu. Kā arī tēma būs regulāri jāatjaunina, lai nodrošinātu tās atbilstību visiem standartiem. Lai izstrādātu WordPress tēmu Tev nepieciešama pieredze ar HTML, CSS un PHP tehnoloģijām.

WordPress tēmai obligāti jāsatur index.php fails, kas ir galvenā templeita fails un style.css fails, kas ir galvenais stila fails. Praktiski visas tēmas satur daudzus citus papildus failus – teksta failus ar licensi, dokumentācijas failus, JavaScript failus, tā var saturēt vairākus templeitu failus, vairākus php failus, JavaScript failus u.c.

Tēmas WordPress tiek glabātas wp-content/themes direktorijā.

WordPress tēmu direktorija

Spraudņi (Plugins) – Spraudnis ir PHP koda kopums, kas satur funkcijas, kas var papildināt vai pievienot jaunu funkcionalitāti Tavai WordPress lapai.   Ar spraudņiem ir līdzīgi kā ar tēmām, vari izveidot pats savu spraudni, kas pildīs tās funkcijas, kas nepieciešamas tieši Tev. Kā arī pieejami tūkstošiem bezmaksas spraudņu un maksas spraudņu ar plašām iespējām.

Spraudnis, piemēram, var pievienot apmaksas iespējas ar kartēm, saziņas formu, satura tulkošanas iespējas u .c.  Spraudnis var ietekmēt front-endu (piemēram, kontaktforma, galerija, slaideris), kā arī var ietekmēt back-endu (piemēram, rezerves kopiju veidošana).  Kā arī ir tādi spraudņi, kas ietekmē abas puses (piemēram, ugunsmūris).

Izstrādājot spraudņus jāņem vērā, ka tie var ietekmēt lapas veiktspēju un ielādes ātrumu.

Spraudņi WordPress tiek glabāti wp-content/plugins direktorijā.

 

WordPress spraudņu direktorija

Spraudnis var sastāvēt no  vairākiem failiem un mapēm. Obligāts nosacījums, ir, ka spraudnim, jāsatur viens php fails, kas galvenē satur spraudņa komentāru:

/*
Plugin Name: unikāls spraudņa nosaukums
Plugin URI:  http://saite uz spraudņa mājas lapu
Description: Apraksts par spraudni
Version:     1.0
Author:      Tavs vārds
Author URI:  http://saite uz Tavu mājas lapu
License:     GPL2 
License URI: http://saite uz spraudņa licensi
*/

Ja spraudnī ir vairāki php faili, tad spraudņa komentārs drīkst būt tikai vienā php failā.

Paldies, ka iepazinies ar pamācību No kā sastāv WordPress! Vēlies izveidot savu pirmo WordPress spraudni? – lasi vairāk pamācībā Kā izveidot WordPress spraudni.

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!