Nosacījumi (if) JavaScript

Nosacījumi (if) JavaScript

JavaScript nosacījumi (conditional statements) ir tādi nosacījumi, ar, kuriem mēs nosakām, ja nosacījums izpildās, tiks palaists kaut kāds kods. Nosacījumos mēs izmantojam if, aiz if mēs rakstam iekavas un iekavās nosacījumu,kam jāizpildēs. Pēc iekavām rakstām figūriekavas un figūriekavās kodu,kam jāizpildās, ja nosacījums izpildās. Ja lietojam tikai if, tad,ja nosacījums neizpildās, tad nekas nenotiek. Apskatīsim piemērus:

if(true){
console.log(‘hello’);
}if steitments javascript

Uzrakstām if, pēc tam iekavās nosacījumu (ja 2 ir lielāks par 1), tad { izvadīt, jā, ir lielāks}. Tiks izvadīts teksts ” jā, ir lielāks” , jo nosacījums ir patiess. Savukārt, ja Jūs ierakstīsiet, piemēram, ka 1 >2, tad nekas nenotiks, jo nosacījums nav patiess.

Tāpat nosacījumā mēs varam norādīt arī mainīgo un, ja mainīgais ir patiess, tad kods izpildīsies. Piemēram, mums ir mainīgais value ar vērtību true. Mēs norādam šo mainīgo if nosacījumā, un if pārbauda vai mainīgais ir true, tā kā tas ir true, tad kods, ko norādām figūriekavās izpildīsies.

if(2 > 1){
console.log(‘jā ir lielāks’);
}

const value = true;

if(value){
console.log(‘jā ir patiess’);
}

if nosacījums javascript piemērs

const value3 =false;
if(value3){
console.log(‘hello’); //neizpildīsies,jo false
}

const value4 = 1 > 2;
if(value4){
console.log(‘hello’); //neizpildīsies,jo false
}

if nosacījums javascript ar false

 

if else

Bet, ko darīt, ja mēs gribam, lai tomēr kaut kas notiek, ja nosacījums neizpildās. Ar if else palīdzību mēs varam norādīt, kas notiek, ja nosacījums izpildās, un,kas notiek, ja nosacījums neizpildās. Lai, to paveiktu, aiz figūriekavām jāpievieno else un vēl viens bloks ar figūriekavām, kurās mēs rakstām to,kas notiks, ja nosacījums neizpildīsies:

const value5 = 1 > 2 ;
if(value5){
console.log(‘hello’);
}
else{
console.log(‘hello2’);
}

if else nosacījums javascript pamācība

To pašu mēs varam, protams, izdarīt arī ar mainīgajiem:

const num1 =4;
const num2 = 6;

if(num1 > num2) {
console.log(‘pirmais skaitlis ir lielāks par otro’);

}
else{
console.log(‘pirmais skaitlis nav lielāks par otro’);
}

if else piemērs ar mainīgajiem javascript pamācība

 

Else if … else

Iespējams arī pievienot vēl trešo bloku ar else if. Kādēļ tas vajadzīgs? Lai labāk saprastu apskatīsim piemēru, kur mums ir vienādas vērtības mainīgajiem. Izveidosim vēl trešo mainīgo:

const result = num1 >= num2;

Ar, kuru pārbaudīsim vai skaitlis 1 ir vienāds vai lielāks ar skaitli 2.

const num1 = 6;
const num2 = 6;
const result = num1 >= num2; //vai lielāks vai vienāds

if(num1 > num2) {
console.log(‘pirmais skaitlis ir lielāks par otro’);

}
else if(result){
console.log(‘pirmais vienāds ar otro’);

}
else{
console.log(‘pirmais skaitlis nav lielāks par otro’);
}

Pa vidu if blokam un else blokam, mēs pievienojam else if un pārbaudām vai result ir patiess.

Else if ... else javascript piemērs

Piemērām pielietoju tādu operatoru kā >=. Ar >= mēs varam pārbaudīt vai kaut kas ir vienāds vai lielāks, ar == vai vienāds, savukārt ar === mēs varam pārbaudīt vai ir vienādas gan vērtības, gan tips.

const num1 = 6;
const num2 = 6;
const value = num1 == num2; //tikai pārbaudam vai vērtības ir vienādas
const value2 = num1 === num2; //pārbaudām vai vērtības un tips ir vienāds.

Mēs varam pārabaudīt if-ā, ne tikai vai vērtība ir patiesa, bet varam arī pārbaudīt vai vērtība ir nepatiesa. To mēs varam izdarīt ar !.

const value = false

if (!value) { //!not
console.log(‘value is not true’);
}

piemērs ar not true javascript

 

Loģiskie operatori

Apskatīsim paŗis populārākos loģiskos operatorus (un, vai).

|| – vai operators, && – un operators

Vai (or) || operators – ar šo operatoru mēs, piemēram, varam norādīt 2 vai vairāk nosacījumus, un izpildīt kodu, gadījumā, ja kāds no šiem nosacījumiem ir patiess. Piemērā, mēs lietojam if, lai noteiktu, vai izpildās viens no 2 nosacījumiem: vārds ir bob vai vecums ir 24.

const firstName =’bob’;
const age = 24;

if(firstName === ‘bob’ || age === 20){
console.log(‘vai firstname ir bob vai vecums ir 20’);
}
else{
console.log(‘neviens no abiem nav patiess’);
}

Un (and) && operators

Savukārt, ja mēs šajā pašā piemērā, lietosim  un operatoru (&&), tad mēs pārbaudām vai izpildās, gan pirmais, gan otrais nosacījums. Tātad, vai gan vārds ir bob, gan vecums ir 24.

Un šajā gadījumā, mēs redzēsim, ka nosacījums if-a, nav patiess, jo viens no nosacījumiem (vecums), nav patiess.

and operators javascript

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!