String īpašības un metodes JavaScript

String īpašības un metodes JavaScript

Iepriekš mēs apskatījām, kas ir string (simbolu virknes). Tā kā JavaScript uztver string kā objektus, tiem var pievienot dažādas īpašības un metodes. Šajā pamācībā mēs vienkārši izvadīsim konsolē, lai redzētu kā tas izskatās, bet tālākās pamācībās, mēs šīs metodes pielietosim jau praktiski.

Apskatīsim dažadas populārākas īpašības un metodes. Visas īpašības un metodes var atrast W3Schools lapā un MDN lapā.

length īpašība

Ar string length var noteikt stringa garumu, bet jāņem vērā, ka arī atstarpe tiks ieskaitīta kā vienība. Piemērā Jānis Bērziņš garums būs 13, jo pa vidu vārdam un uzvārdam ir atstarpe.

string lenght metode

Šo pašu mēs varam pierakstīt arī neveidojot mainīgo result, šādi:

let text =’Jānis Bērziņš’;

console.log(text.length);

Tas būs tas, turpmāk šīs pamācības piemēros, ērtības labad, lietošu šo variantu.

Citas īpašības un metodes

Īpašības parasti rakstām aiz mainīgā liekot punktu un īpašības nosaukumu. Savukārt, metodēm mēs vēl klāt liekam (), jo metodes ir jāizsauc, līdzīgi kā funkcijas.

let text =’Jānis Bērziņš’;

console.log(text.toLocaleLowerCase()); //pārvērš tekstu mazajos burtos. Tā kā tā ir metode jāpieliek (), lai izsauktu

console.log(text.toLocaleUpperCase());//pārvērš tekstu lielajos burtos. Tā kā tā ir metode jāpieliek (), lai izsauktu

console.log(text.charAt(0)); //Iegūstam string simbolu. String tāpat kā masīvi sākas ar 0, norādot 0 iegūstam pirmo simbolu no simbolu virknes Jānis Bērziņš, kas ir “J”

console.log(text.charAt(text.length-1)); //Iegūstam string simbolu. Kombinējam metodi charAt () ar īpašību lenght -1, kas dod pēdējo simbolu (š). Atcerieties, ja beigās būs atstarpe, tad atstarpe būs pēdējais simbols.

console.log(text.lastIndexOf(‘s’)); //Atrodam kāds indekss ir burtam s simbolu virknē “Jānis Bērziņš” Jāatcerās, ka JavaScript ir case sensitive. Kā arī, ja ir vairāki vienādi simboli  virknē, tad tiks uzrādīts pirmā pēc kārtas simbola indekss.

console.log(text.startsWith(‘J’)); // pārbaudām vai simbolu virkne sākas ar burtu J.

console.log(text.startsWith(‘j’)); //pārbaudām vai simbolu virkne sākas ar burtu j. Ar “j” nesākas, jo atceramies, ka JavaScript ir case sensitive.

console.log(text.includes(‘Jā’)); //Pārbaudām vai simbolu virkne satur simbolu kombināciju ‘Jā’.

console.log(text.slice(0,3)); //Izgriežam daļu simbolu virknes. Pirmais (0) kur sākam, otrais (3) kur beidzam.

console.log(text.slice(-2)); //izgriežam pēdējos 2 simbolus no beigām

string īpašības un metodes piemērs

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!