Noteikumi

Mājaslapā dgwebfactory.com tiek sniegti digitāli pakalpojumi un produkti (turpmāk tekstā- produkti), klients var izvēlēties kādu no produktiem, kas redzami mājaslapas dgwebfactory.com sadaļā “E-veikals” vai pie produktiem. Izvēloties un iegādājoties kādu no produktiem, klients piekļūst tam digitālajam saturam, kas norādīts konkrētajā produktā, ko klients iegādājies un par kuru veicis apmaksu. Mājaslapā dgwebfactory.com ir pieejami lejuplādējami digitāli produkti (.psd faili, pdf faili u.c.), piekļuve, kuriem klientiem tiek nodrošināta pēc apmaksas saņemšanas. Klients var lejuplādēt iegādātos pdf materiālus savā datorā. Lejuplādējamie produkti pēc apmaksas veikšanas atrodami sadaļā “Mans konts” – lejupielādes.

Pakalpojuma sniedzējs – dgwebfactory.com (ADIG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), 40103723934, Tukuma nov., Tumes pag., “Lejas”, LV-3139).

Klients – fiziska, kas veikusi pasūtījumu mājaslapā dgwebfactory.com

Maksājums – summa, kuru klients apmaksā veicot pirkumu dgwebfactory.com mājaslapā, lai piekļūtu digitālajiem resursiem mājaslapā dgwebfactory.com

1. Pasūtījuma priekšmets.

1.1. Klients pasūta, bet pakalpojuma sniedzējs uzņemas saistības nodrošināt Klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā dgwebfactory.com atbilstoši klienta izvēlētajam un apmaksātajam produkta veidam.

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi :

Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

2.1. Apstiprināt pasūtījumu un nodrošināt klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā dgwebfactory.com 24 stundu laikā (darba dienās), pēc maksājuma saņemšanas pakalpojumu sniedzēja kontā.

2.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdī mājaslapā dgwebfactory.com pēc savas iniciatīvas pievienot jaunu saturu un modificēt esošo, ar nolūku uzlabot pakalpojuma kvalitāti.

2.3. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības izsūtīt informāciju klientiem, kas veikuši pirkumu mājaslapā dgwebfactory.com saistībā ar pakalpojumiem.

3. Klienta tiesības un pienākumi:

3.1. Klients veic apmaksu par izvēlēto produktu, pasūtījuma noformēšanas (checkout) lapā mājaslapā dgwebfactory.com, izmantojot bankas maksājumu karti, Apple Pay, Internetbanku vai citu pieejamo maksājumu mājaslapā dgwebfactory.com.

3.2. Ievadot e-pastu pasūtījuma noformēšanas laikā, klients piekrīt saņemt jaunumus no dgwebfactory.com uz pasūtījumā norādīto klienta e-pastu.

4. Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Pirms pakalpojuma saņemšanas klients veic pilnu  summu, kas norādīta produkta aprakstā.

4.2. Klients ir tiesīgs iegādāties papildus produktus jebkurā brīd.

4.3. Ja klients atsakās no produkta, nauda par produktu netiek atgriezta, saskaņā ar to, ka visi produkti, kas ir mājaslapā dgwebfactory.com ir digitāli produkti.

4.4. Klients reģistrējoties mājaslapā piekrīt šiem noteikumiem un klienta atbildība ir izlasīt šos noteikumus pirms pirkuma veikšanas.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Pasūtījuma sniedzējs un Klients nenes atbildību par šo pasūtījuma noteikumu paredzēto saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja tas noticis sakarā ar Pušu gribai nepakļautiem apstākļiem, t.i., stihiskām nelaimēm, pārvaldības institūciju dekrētiem un nolikumiem, karu, streikiem, masu nekārtībām un citiem notikumiem, kuri atstājuši tiešu ietekmi uz Pušu spēju izpildīt šos pasūtījuma noteikumosparedzētās saistības.

6. Strīdu atrisināšana

6.1. Puses veic visus iespējamos pasākumus, lai mierizlīguma ceļā pēc iespējas īsākā laikā atrisinātu pretenzijas un strīdus starp Klientu un pakalpojuma sniedzēju.

6.1.1.Visas pretenzijas rakstveidā jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam 48 stundu laikā , sūtot uz e-pastu hello@dgwebfactory.com.

6.2. Klients apņemas atmaksāt pakalpojumu sniedzējam visus tās izdevumus, kuri saistīti ar Klienta iesniegtas nepamatotas pretenzijas izskatīšanu.

6.3. Puses ir vienojušās, ka gadījumā, kad par strīdus priekšmetu nav izdevies panākt mierizlīgumu, lieta tiek nodota izskatīšanai LR tiesu instancēm saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

7. Apmaksa

7.1. Klients var pasūtījumus apmaksāt ar kredītkarti (Visa, MasterCard), izmantojot maksājumu sistēmu, uz kuru tiksiet pāradresēts, abonomenta iegādes laikā (reģistrējoties). Visas e-veikalā redzamās cenas ir eiro, cenā ir iekļauts PVN. PVN tiek uzrādīts pasūtījuma noformēšas lapā, izvēloties valsti. Maksājums tiek veikts ārpus e-veikala – attiecīgās pakalpojumu sniedzēja (Stripe) drošā maksājumu vidē.

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!