WordPress mājaslapas izstrādes process

WordPress mājaslapas izstrādes process

Ad - Web Hosting from SiteGround - Crafted for easy site management. Click to learn more.
WordPress mājaslapas izstrādes process, sadabojoties ar DG WEB FACTORY, sastāv no vairākiem posmiem – analīze, piedāvājums, līgums, izstrāde, testi, ieviešana un uzturēšana.

1. Projekta prasību analīze

Jebkura jauna WordPress mājas lapu izstrādes projekta sākums ir aizraujošs. Rodas daudz ideju un domu, bet svarīgi ir noteikt prioritātes un saprast svarīgāko.

Pirms WordPress mājas lapas izveides kopīgi ar Jums izrunāsim Jūsu vēlmes un vajadzības, noskaidrosim kādam mērķim paredzēta mājas lapa un vai projektam piemērotākais risinājums būs WordPress vai nepieciešams izvēlēties citu risinājumu vai izstrādāt mājas lapu no nulles.

Mērķu identificēšana

Mērķa noteikšana WordPress mājas lapu izstrādē ir svarīgs posms. Sākotnēji ir jāsaprot kādi mērķi ir jāizpilda jaunajai vietnei.

Darbības jomas noteikšana

Kad noskaidroti mājas lapas mērķi, mēs varam definēt projekta darbības jomu. Kas nozīmēt to,ka tiek noteikts, kādas sadaļas un funkcijas ir nepieciešamas web lapai, lai sasniegtu mērķi.

Ja Jums jau ir mājas lapa un nepieciešams to pārveidot, tad tiek izpētīta esošā mājaslapa un sniegti priekšlikumi no mūsu puses mājaslapas uzlabošanai, balstoties uz programmēšanas labo praksi, vispārpieņemtajiem standartiem un mūsu pieredzi.

Mērķauditorijas noteikšana

Izpētē svarīgi arī saprast kāda būs mājas lapas mērķauditorija, jo no tā atkarīgs kādu dizainu un funkcionalitātes veidot mājas lapā. Mērķauditorijas profilos ietilpst demogrāfiskie dati, psihogrāfija, zīmola uztvere, auditorijas vajadzības, tiešsaistes mērķi un regulāri veiktie uzdevumi.

Ziņa, ko vēlaties nodot

Tālāk tiek noteikts, kādi ir vēstījumi, ko vēlaties nodot, un, kas piesaistīs un motivēs mērķauditoriju veikt noteiktus uzdevumus Jūsu interneta vietnē. Kā arī tas ar ko atšķirsieties no konkuretniem un kā to nodosiet ziņas veidā.

Vadoties no iepriekš izanalizētās informācijas var sastādīt laika grafiku, kādā iespējams sekmīgi realizēt WordPress mājas lapas izstrādes projektu.

Mājas lapas prasību analīze ir būtiskākais mājas lapas izstrādes posms, tādēļ DG WEB FACTORY pievērš īpašu uzmanību prasību analīzei, lai tālākais mājas lapas izveides process noritētu veiksmīgi.

2. Mājas lapas izstrādes piedāvājuma sagatavošana

Pēc rūpīgas prasību analīzes, sagatavosim mājas lapas izstrādes piedāvājumu ar aprakstu, cenām, dizainu un termiņiem. Piedāvājumā iekļaujam arī savas rekomendācijas efektīvākai mājas lapas mērķu sasniegšanai un dažādus iespējamos risinājumus projekta izstrādei.

Tehniskā specifikācija

Pēc piedāvājuma saskaņošanas, tiek izstrādāta mājas lapas izstrādes projekta tehniskā specifikācija.

WordPress tīmekļa vietnes specifikācija ir dokuments, kas formulē projekta mērķus, uzdevumus un taktiku. Tajā tiek iekļauts projekta budžets, izstrādes termiņi un posmi, informācija par projektā iesaistīto komandu, mājas lapas dizainu, funkcionalitātēm.

Izstrādātā WordPress mājas lapas izstrādes projekta specifikācija tālāk tiek saskaņota ar Jums un pievienota kā līguma pielikums. Visa izstrāde tiek veikta balstoties uz specifikācijā norādīto informāciju.

3. Mājas lapas izstrādes pakalpojumu līguma saskaņošana

Pēc piedāvājuma saskaņošanas un piedāvājuma apstiprināšanas seko līguma saskaņošana un parakstīšana un avanasa maksājuma veikšana balstoties uz savstarpēji noslēgto līgumu. Visbiežāk apmaksa tiek veikta 2 daļās, 50% priekšapmaksa, uzsākot darbu pēc līguma parakstīšanas un otrā daļas 50% pēc darbu nodošanas un pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas.
Lielākos WordPress mājas lapu izveides projektos maksa par pakalpojumu var tikt sadalīta arī 3 vai vārākās daļās. Apmaksas nosacījumi atkarīgi no projekta ilguma un individuālas vienošanās.

4. WordPress mājas lapas izstrāde

Pēc līguma parakstīšanas, seko mājas lapas izstrādes process. Izstrādes laikā mēs komunicēsim ar Jums un atrādīsim paveiktos darbus attiecīgi līgumā noteiktajiem termiņiem, lai Jūs būtu informēts par projekta gaitu.

Izstrādes sākuma posmā tiek uzstādīta WordPress sistēma uz servera un veikti pamata konfigurācijas darbi, pēc tam tiek izstrādāti/uzstādīti nepieciešamie WordPress spraudņi, dizaina tēma un funkcionalitātes.

Izstrādes darbi tiek sadalīti komandā attiecīgi komandas locekļu kompetencēm un izstrāde tiek sadalīta pa posmiem. Katra posma noslēgumā Jums ir iespēja apskatīties izstrādes progresu un būt lietas kursā par projekta gaitu.

DG WEB FACTORY vienmēr ievēro noteiktos termiņus, tā ir lieta ar ko mēs atšķiramies no daudzām citām web izstrādes kompānijām, tieši tādēļ mēs pievēršam īpašu uzmanību tehniskās specifikācijas izveidei, lai noteiktu precīzu darbu izpildes grafiku un Jūs saņemtu galaproduktu noteiktajā laikā.

5. WordPress mājas lapas testēšana

WordPress mājas lapas izstrādes noslēguma posmā seko mājas lapas testēšana un kļūdu meklēšana un to novēršana, ja tādas ir.
Testēšana var ilgt no vienas nedēļas līdz vairākiem mēnešiem, atkarībā no projekta apjoma un sarežģītības pakāpes.

WordPress mājas lapu testēšanā gan pēc izstrādes, gan uzturēšanas laikā, mēs izmantojam dažādus rīkus un metodes, daži no tiem zemāk:

Staging site – Staging sate ir WordPress mājas lapas klons jeb kopija, kurā tiek veikti visi mājas lapas uzlabojumi, izmaiņas, atjauninājumi un tiek veikta testēšana, neietekmējot mājas lapas aktuālo versiju, kas ir online.
Ekrānuzņēmumu izveides un salīdzināšanas rīks- rīks, kas izveido pilnekrāna mājaslapas ekrānuzņēmumu pirms un pēc izmaiņām.
Rīks palīdz automātiski pārbaudīt 2 ekrānuzņēmumus pirms un pēc atjaunināšanas un ātri pamanīt visas izmaiņas un neatbilstības.

Automātiska skriptu pārbaude – automātiski klikšķi mājas lapā, kas pārbauda vai viss darbojas kā paredzēts.

6. WordPress mājas lapas ieviešana

Kad ir pabeigta WordPress mājas lapas testēšana, nākmais posms ir mājas lapas ieviešanas un publicēšanas process.

7. WordPress mājas lapas uzturēšana

Pēc WordPress mājas lapas izstrādes un ieviešanas jāveic WordPress mājas lapas uzturēšana, lai nodrošinātu nepārtrauktu mājas lapas efektīvu veiktspēju un atbilstību mūsdienu drošības standartiem un tehnoloģijām.

Uzturēšanas cena ir atkarīga no mājas lapas veida un apjoma, cenas ir sākot no 40 eiro mēnesī. Vairāk par WordPress apkalpošanu un uzturēšanas plāniem variet atrast šeit: WordPress mājas lapu uzturēšana

Piesakies konsultācijai
Iegūstiet unikāla dizaina un profesionālu mājaslapu jau tūlīt!

Aizpildiet pieteikumu vai zvaniet uz +371 20 138 441, lai saņemtu piedāvājumu 1 dienas laikā!