1. Home
 2. Instruktioner
 3. Magento 2.4 utvecklingshandledning
 4. Användbara Magento 2-kommandon

Användbara Magento 2-kommandon

 • php bin/magento cache:clean – för att rensa cachelagring
 • php bin/magento cache:flush – för att rensa Magento 2 Cache |
 • php bin/magento setup:di:compile – kodkompilering
 • php bin/magento indexer:reindex
 • php bin/magento setup:static-content:deploy
 • php bin/magento deploy:mode:set developer – inställningsläget developer
 • php bin/magento cron:install [–force]
 • crontab -l
 • php bin/magento dev:tests:run
 • php bin/magento dev:source-theme:deploy
 • php bin/magento deploy:mode:show – visar det aktuella läget
 • php bin/magento deploy:mode:set production – inställningsläget production
 • php bin/magento module:status – visar en lista över Magento 2 på och av-moduler
 • php bin/magento module:disable Vendornamn_modulnamn – täng av Magento 2 modulen
 • php bin/magento module:enable endornamn_modulnamn – aktivera Magento 2 modulen
 • php bin/magento setup:upgrade
Tags
Hjälpte den här artikeln dig? Ja 2 Nej

Ansök om en betald konsultation